Perspectieven op onze samenleving

Vanuit een ander perspectief kun je tot nieuwe inzichten komen. Ik realiseer me dat elk perspectief ook een vorm van denken in hokjes is. Door verschillende perspectieven naast elkaar te zetten, zien die hokjes er steeds weer anders uit. En dat vind ik wel prikkelend.

In het boek “The marriage of the sun and moon” van Andrew Weil las ik een uitspraak, die ik in verband breng met perspectieven. Hij schrijft op pagina 215: “Plotseling realiseerde ik me, hoe sterk de denkwijze zijn eigen interpretatie kan opleggen aan waarnemingen: hoe het kan zien wat het verwacht te zien en niet ziet wat het niet verwacht te zien.”