Perspectieven op onze kwaliteiten

We hebben allerlei kwaliteiten in ons, die meer of minder tot expressie komen. Sommige van die kwaliteiten zijn tegenpolen van elkaar, maar andere bestaan uit meer dan twee kwaliteiten. De ene kwaliteit is niet beter dan de andere. We zijn er juist bij gebaat, als we welke kwaliteit dan ook bewust kunnen inzetten. Dan is er geen sprake van een blinde vlek bij ons.

Met perspectieven bedoel ik, dat we kunnen switchen van de ene set van kwaliteiten naar een andere set. Op deze pagina heb ik drie sets van kwaliteiten verzameld. Deze drie spreken me aan, omdat ze ons leven zo krachtig duiden en omdat ik ze tijdloos vind.

Bijgewerkt op: 9 januari 2024.

Twee kwaliteiten

Een klassieke indeling in twee kwaliteiten is yin-yang. Een beschrijving ervan vind je bijvoorbeeld op anahana.com. In het kort duidt yin op de passieve kant in ons leven, over zijn en gaat yang over de actieve kant, over handelen en denken.

Taoïsten zien yin-yang als met elkaar verbonden, als noodzakelijke delen om het geheel mogelijk te maken. Daarom hebben zij het nooit over yin óf yang, maar altijd over yin-yang. Het geheel bestaat slechts door het evenwicht tussen de twee delen. Zonder het een kan het ander niet bestaan.

In onze samenleving staat yang op een voetstuk. In onze schooltijd worden we vooral voorbereid op een toekomstig beroep. Bij De Nieuwe Wereld maakte Jelle van Baardewijk me attent op de reformatorische wortels van het woord beroep: roep komt van roeping. Zo kwam zingeving ook bij het werk te liggen en dat zal eraan bijgedragen hebben, dat yang hier een prominente plek heeft.

Drie kwaliteiten

De drie kwaliteiten zijn gebaseerd op yin en yang, plus het uitgangspunt dat wij vrijheid van keuze hebben. De drie tezamen beïnvloeden elkaar over en weer. De namen van deze kwaliteiten ontleen ik aan Christina von Dreien: waarheid, liefde en vrijheid. Deze begrippen lijken redelijk gewoon, maar Christina kleurt ze in met haar universele kennis.

Waarheid

De kwaliteit waarheid staat aan de yin-kant. Waarheid is individueel en tijdelijk, hij functioneert als een richtingaanwijzer. Onze persoonlijke waarheid is al aanwezig in ons hart. We komen ermee in contact, door ons ervoor open te stellen. Met het verruimen van ons bewustzijn doen we nieuwe ontdekkingen over onze waarheid. Deze waarheid is van geheel andere orde, dan de opgedane kennis in de wetenschap. Kennis heeft niet de kwaliteit van richtingaanwijzer.

Liefde

De kwaliteit liefde stemt onze acties (yang) op elkaar af. Liefde is de grootste kracht in het universum én het is onze ware aard. Als we ons vanuit liefde voor de wereld openstellen, kan liefde onze omgeving binnenstromen en kan alles vanuit liefde worden getransformeerd. De sleutel is dat we onze liefde sturen naar waar ze nog niet is, want daar is ze het hardst nodig. Door ons vermogen om lief te hebben te trainen, verhogen we onze trilling en dat verruimt ook ons bewustzijn.

Vrijheid

De kwaliteit vrijheid maakt dat we kunnen kiezen voor de kwaliteiten waarheid en liefde. Deze keuze beïnvloedt ons bewustzijn. Als we ons hart wel gaan volgen, groeit ons bewustzijn. Onze keuzes zijn daarom belangrijk en het vraagt eerlijkheid om voor waarheid en liefde te kiezen. De keuze is aan ons, we worden niet ongevraagd geholpen door de goddelijke bron.

Totstandkoming van dit perspectief

Mijn weg naar de indeling in drie kwaliteiten begon bij Arnold Cornelis. Hij stelt dat gevoel onze meest abstracte vorm van kennis is. Door de verhalen van onder andere Christina von Dreien vind ik het woord gevoel te lichamelijk. Het woord bewustzijn heeft mijn voorkeur, om Pim van Lommel te citeren: we hebben een lichaam, we zijn bewustzijn. Ik ga ervan uit dat onze bewuste ziel steeds weer voor een volgend leven kiest. Deze ziel heeft al veel kennis opgedaan. Deze kennis komt uit de goddelijke bron van licht, van bewustzijn. Zo bevinden we ons ergens op een lang traject van continu kennis opdoen. Via ons bewustzijn, onze intuïtie, het stemmetje in ons, of hoe we het ook noemen, ontvangen we als driedimensionale mens steeds weer nieuwe brokjes informatie en kunnen we daar ervaring en kennis mee opdoen.

Omdat we geboren worden in een redelijk onbewuste wereld, merken we al snel dat sommige ervaringen niet helemaal welkom zijn. Het deel dat niet welkom is, gaan we ongemerkt vastzetten (zie column Bewustzijn en energie). De vastgezette energie van grote en kleine trauma’s is een ballast voor ons. Daarom geven we onszelf een cadeau als we trauma’s opruimen, anders blijven ze ons leven verkleuren. Met minder ballast groeit ons bewustzijn en kunnen we makkelijker voor waarheid en liefde kiezen (vrijheid). En dat is in een notendop het trio, dat Christina noemt in haar gedicht.

De rol van leren giet ik in andere woorden dan Arnold. Heden ten dage gebeurt leren vaak via denken. De wetenschap stelt de kaders vast van ons denken en nieuwe wetenschappelijke inzichten leiden tot nieuwe denkkaders. Maar de liefde ontbreekt in de wetenschap en daarom zijn onze menselijke uitvindingen vaak te weinig afgestemd op de verrijking van het leven hier op Aarde. Liefde zorgt voor een hoger bewustzijn en dan zijn we in staat problemen op te lossen, die we met een lager bewustzijn niet kunnen oplossen. Ons bewustzijnsniveau is cruciaal in hoe we hier met elkaar op Aarde leven.

En dan de derde kwaliteit, de vrijheid om zelf keuzes te maken. Deze keuzes hebben weinig tot veel impact op ons leven. Ergens in ons leven worden we ons bewust van de volgende keuze: willen we leven vanuit liefde of leven vanuit angst? Christina zegt dat angst altijd een uiting is van een gebrek aan vertrouwen. Zijzelf is het toonbeeld van iemand, die zich laat leiden door bewust en volledig te vertrouwen op het goddelijke en haar eigen roeping. Bij mezelf merk ik, hoe liefde en vertrouwen hand in hand gaan. Een prachtige ontdekkingstocht…

Zeven kwaliteiten

Bij zeven kwaliteiten kom ik uit bij de zeven chakra’s in ons lichaam. Elke chakra heeft haar eigen kwaliteit (met dank aan liefleven.com).

Kruin chakra: verbonden zijn met de wereld.

Derde oog chakra: wijsheid en verbeeldingskracht.

Keel chakra: oprecht kunnen communiceren.

Hart chakra: kunnen verbinden en kwetsbaar opstellen.

Zonnevlecht chakra: zelfverzekerd, ondernemend en doelbewust.

Heiligbeen chakra: ervaren van emoties, seksualiteit en creativiteit.

Wortel chakra: geaard en stabiel.


De chakra’s zijn energetisch aanwezig in ons lichaam, ze staan los van onze anatomie. Juist via zoiets als mediteren (yin) kunnen we onze chakra’s versterken. Met als resultaat dat we met meer focus kunnen manifesteren (yang).