Perspectieven op onze kwaliteiten

We hebben allerlei kwaliteiten in ons, die meer of minder tot expressie komen. Sommige van die kwaliteiten zijn tegenpolen van elkaar, maar andere bestaan uit meer dan twee kwaliteiten. De ene kwaliteit is niet beter dan de andere. We zijn er juist bij gebaat, als we welke kwaliteit dan ook bewust kunnen inzetten. Dan is er geen sprake van een blinde vlek bij ons.

Met perspectieven bedoel ik, dat we kunnen switchen van de ene set van kwaliteiten naar een andere set. Op deze pagina heb ik drie sets van kwaliteiten verzameld. Deze drie spreken me aan, omdat ze ons leven zo krachtig duiden en omdat ik ze tijdloos vind.

Bijgewerkt op: 2 juni 2023.

Twee kwaliteiten

De klassieke indeling in twee kwaliteiten is yin-yang. Een beschrijving ervan vind je bijvoorbeeld op anahana.com. In het kort duidt yin op de passieve kant in ons leven, over zijn en gaat yang over de actieve kant, over handelen en denken.

Taoïsten zien yin-yang als met elkaar verbonden, als noodzakelijke delen om het geheel mogelijk te maken. Daarom hebben zij het nooit over yin óf yang, maar altijd over yin-yang. Het geheel bestaat slechts door het evenwicht tussen de twee delen.

In onze samenleving staat yang op een voetstuk. In onze schooltijd worden we vooral voorbereid op een toekomstig beroep. Bij De Nieuwe Wereld maakte Jelle van Baardewijk me attent op de reformatorische wortels van het woord beroep: roep komt van roeping. Zo kwam zingeving ook bij het werk te liggen en dat zal eraan bijgedragen hebben, dat yang hier een prominente plek heeft.

Drie kwaliteiten

De drie kwaliteiten zijn gebaseerd op yin en yang, plus het uitgangspunt dat wij vrijheid van keuze hebben. De drie tezamen beïnvloeden elkaar over en weer. De namen van deze kwaliteiten ontleen ik aan Christina von Dreien: waarheid, liefde en vrijheid.

Waarheid

De kwaliteit waarheid staat aan de yin-kant. Dit impliceert dat we waarheid ontvangen en dat waarheid niet in de actie zit. Christina zegt, dat mensen met een verruimd bewustzijn in staat zijn de kosmische wetten waar te nemen. De meesten van ons nemen deze waarheden tot zich op de driedimensionale manier. Als we ons bewustzijn verruimen, komen nieuwe waarheden aan het licht. Een waarheid is dus altijd individueel en tijdelijk.

Liefde

De kwaliteit liefde staat aan de yang-kant. Liefde is dus gekoppeld aan actie, aan creatie. Christina zegt: “Liefde creëert uiteindelijk waarheid en vrijheid. […] De sleutel is dat we onze liefde sturen naar waar ze nog niet is, want daar is ze het hardst nodig. […] Door je vermogen om lief te hebben te trainen, verhoog je je trilling en daarmee verandert ook je eigen bewustzijn.”

Vrijheid

De kwaliteit vrijheid geeft richting aan wat ieder van ons creëert. Dankzij ons bewustzijn, de goddelijke vonk in ons, zijn we in staat keuzes te maken en daarin ook te groeien. Het is aan ons, wanneer en hoe omvattend we waarheden willen waarnemen en hetzelfde geldt voor leven vanuit liefde. Kiezen we voor waarheid en liefde, dan komen we in de stroom van het leven en zijn we trouw aan ons levenspad. We staan er niet alleen voor. Op allerlei manieren kunnen we om hulp vragen, het initiatief ligt bij ons.

Totstandkoming van dit perspectief

Mijn weg naar de indeling in drie kwaliteiten begon bij Arnold Cornelis. Hij stelt dat gevoel onze meest abstracte vorm van kennis is. Door de verhalen van onder andere Christina von Dreien vind ik het woord gevoel te lichamelijk. Het woord bewustzijn heeft mijn voorkeur, om Pim van Lommel te citeren: we hebben een lichaam, we zijn bewustzijn. Ik ga ervan uit dat onze bewuste ziel steeds weer voor een volgend leven kiest. Deze ziel heeft al veel kennis opgedaan. Deze kennis komt uit de goddelijke bron van licht, van bewustzijn. Zo bevinden we ons ergens op een lang traject van continu kennis opdoen. Via ons bewustzijn, onze intuïtie, het stemmetje in ons, of hoe we het ook noemen, ontvangen we als driedimensionale mens steeds weer nieuwe brokjes kennis en doen we daar ervaringen mee op.

Omdat we geboren worden in een redelijk onbewuste wereld, gebeurt het als vanzelf dat kinderen zich tegen deze “kou” beschermen met vastgezette energie (zie column Bewustzijn en energie). De vastgezette energie van grote en kleine trauma’s is een ballast voor ons. Daarom geven we onszelf een cadeau als we trauma’s opruimen, anders blijven ze ons leven verkleuren. Met minder ballast kiezen (vrijheid) we makkelijker voor onze essentie. Die keuze maakt dat we meer gaan ontvangen wat waar is (waarheid) en meer gaan uitzenden wat liefdevol is (liefde). En dat is in een notendop het trio, dat Christina von Dreien noemt in haar gedicht.

De rol van leren giet ik in andere woorden dan Arnold. Heden ten dage gebeurt leren vaak via denken. De wetenschap stelt de kaders vast van ons denken en nieuwe wetenschappelijke inzichten leiden tot nieuwe denkkaders. Deze vorm van leren noem ik beperkt, want we doen alsof de bron van onze inzichten bij de wetenschap ligt. Af en toe sijpelt er een ingeving door bij een wetenschapper. Velen denken dat dit komt door de genialiteit van de wetenschapper. Bij het nieuwe leren ontdekken we, dat we allemaal dergelijke ingevingen kunnen ontvangen. Niet door actie (yang), maar door ons ervoor open te stellen (yin). Of om te vragen voor een ingeving. Hiermee boren we een bron van kennis aan, waarbij bewustzijn een sleutelrol vervult. En bewustzijn vergroot de liefde voor het leven. Een totaal ander perspectief, want licht en liefde komen centraal te staan. We verbinden ons met een hogere intelligentie, die vanuit de leegte tot ons komt. We nemen volop het heft in eigen hand en worden het stralende middelpunt van ons universum. Maar nu met respect voor al het leven.

En dan de derde kwaliteit, de vrijheid om zelf keuzes te maken. Deze keuzes hebben weinig tot veel impact op ons leven. Ergens in ons leven worden we ons bewust van de volgende keuze: willen we leven vanuit liefde of leven vanuit angst? Christina zegt dat angst altijd een uiting is van een gebrek aan vertrouwen. Zijzelf is het toonbeeld van iemand, die zich laat leiden door bewust en volledig te vertrouwen op het goddelijke en haar eigen roeping. Bij mezelf merk ik, hoe liefde en vertrouwen hand in hand gaan. Een prachtige ontdekkingstocht…

Zeven kwaliteiten

Bij zeven kwaliteiten kom ik uit bij de zeven chakra’s in ons lichaam. Elke chakra heeft haar eigen kwaliteit (met dank aan liefleven.com).

Kruin chakra: verbonden zijn met de wereld.

Derde oog chakra: wijsheid en verbeeldingskracht.

Keel chakra: oprecht kunnen communiceren.

Hart chakra: kunnen verbinden en kwetsbaar opstellen.

Zonnevlecht chakra: zelfverzekerd, ondernemend en doelbewust.

Heiligbeen chakra: ervaren van emoties, seksualiteit en creativiteit.

Wortel chakra: geaard en stabiel.


De chakra’s zijn energetisch aanwezig in ons lichaam, ze staan los van onze anatomie. Juist via zoiets als mediteren (yin) kunnen we onze chakra’s versterken. Met als resultaat dat we met meer focus kunnen manifesteren (yang).