Het perspectief van Yin & Yang

Een lezing van Bernard Lietaer bracht mij op dit perspectief. Ik realiseerde mij dat onze samenleving een hoog yang-gehalte heeft. Het zou me ook niet verbazen, als Google het yang-gehalte van een pagina meeweegt in de rangschikking van de zoekresultaten.

Taoïsten zien yin-yang als met elkaar verbonden, als noodzakelijke delen om het geheel mogelijk te maken. Daarom hebben zij het nooit over yin óf yang, maar altijd over yin-yang. Het geheel bestaat slechts door het evenwicht tussen de twee delen.

YIN

YANG

samenwerking

competitie

zijn

hebben, doen

duurzaamheid, houdbaarheid

piekervaring

paradoxaal, niet-lineair

logisch, lieair

interpersoonlijke vaardigheden domineren

technologie domineert

klein is mooi, conservatie

groter is beter, dominantie

egalitair werkt het beste

hiërarchie werkt het beste

wederzijds vertrouwen

centraal gezag

immanente godheid

superieure god

Lietaer vindt de psychologie van de archetypen de beste ingang voor groepspsychologie. Hij definieert een archetype als een patroon van acties en emoties die kunnen worden geobserveerd. Bij verdringing van een archetype manifesteert zich de schaduw. Deze schaduw heeft een yin- of een yang-manifestatie. Voorbeeld: bij het archetype vorst is de yin-schaduw de zwakkeling en de yang-schaduw de tiran. Beide schaduwen zijn aan elkaar gerelateerd door angst, zie onderstaande figuur.

Bij integratie van yin en yang beweegt het ego richting het archetype.


Yin, Yang en Jung

De combinatie van yin, yang en Jung levert de volgende vijf archetypen:

1. de vorst;

2. de strijder (yang);

3. de minnaar (yin);

4. de magiër (yang);

5. de oermoeder (yin).

De vorst is de integratie van de vijf archetypen. De strijder en de minnaar omvatten onze omgang met anderen. Onze omgang met het universum en de materiële wereld wordt gesymboliseerd door de magiër en de oermoeder. In de onderstaande figuur staan de bijbehorende schaduwen vermeld.