Het perspectief van de democratische dilemma’s

Een dilemma is volgens de Van Dale een ’toestand waarin tussen twee wegen die beide grote bezwaren opleveren een keuze moet worden gedaan ‘.

In de vormgeving van een samenleving kom je voor dilemma’s te staan. Het zijn met name de onderstaande dilemma’s.

Noam Chomsky (zie samenvatting Understanding Power) heeft me realistischer gemaakt. In veel democratische landen is het vooral een kleine (rijke) groep die de koers uitstippelt. Deze selecte groep maakt vooralsnog weinig aanstalten om hun macht ter discussie te stellen. In 2021 heb ik een column over belangen geschreven, die hier bij aansluit.

Vrijheid vs. Gelijkheid

Mag een individu zijn eigen wil volgen of moet hij zich aanpassen aan de gemiddelde wil?

Participatie vs. Expertise

Staat de deelname van een individu voorop of staat de diepgang van zijn inbreng voorop?

Direct vs. Indirect

Hebben individuen een directe stem bij besluiten of neemt een vertegenwoordiger van de individuen de besluiten?

Eigenbelang vs. Algemeen belang

Is de drijfveer van het individu zijn eigenbelang of het belang van allen?