Het perspectief van de cultuurindexen

De definities van de cultuurindexen heb ik uit het boek “Allemaal andersdenkenden; Omgaan met cultuurverschillen” van Geert Hofstede.

Machtafstandsindex

De mate waarin de minder machtige leden van instituties of organisaties in een land verwachten en accepteren dat de macht ongelijk verdeeld is.

Individualisme-index

Een samenleving is individualistisch als de onderlingen banden tussen individuen los zijn: iedereen wordt geacht uitsluitend te zorgen voor zichzelf en voor zijn of haar naaste familie.

Een samenleving is collectivistisch als individuen vanaf hun geboorte opgenomen zijn in sterke, hechte groepen, die hun levenslang bescherming bieden in ruil voor onvoorwaardelijke loyaliteit.

Masculiniteitsindex

Een samenleving is masculien als sociale sekse-rollen duidelijk gescheiden zijn: mannen worden geacht assertief en hard te zijn en gericht op materieel succes; vrouwen horen bescheiden en teder te zijn en vooral gericht op de kwaliteit van het bestaan.

Een samenleving is feminien als sociale sekse-rollen elkaar overlappen: zowel mannen als vrouwen worden geacht bescheiden en teder te zijn en gericht op de kwaliteit van het bestaan.

Onzekerheidsvermijdingsindex

De mate waarin de leden van een cultuur zich bedreigd voelen door onzekere of onbekende situaties; dit gevoel wordt onder andere uitgedrukt in nerveuze spanning en in de behoefte aan voorspelbaarheid: aan formele of informele regels.

Lange-termijngerichtheidsindex

Lange-termijngerichtheid houdt verband met de waarden: volharding; gevoel voor status, spaarzaamheid en schaamtegevoel.

Korte-termijngerichtheid houdt verband met de waarden: kalmte en evenwichtigheid, bescherming van je ‘gezicht’, respect voor traditie en verplichtingen nakomen bij groeten, gunsten en giften.