Het perspectief van de archetypen

De omschrijvingen van de archetypen heb ik grotendeels uit het boek “De terugkeer van de koning” van Ton van der Kroon.

Hij definieert een archetype als een pakketje van menselijke eigenschappen dat onder de oppervlakte van het dagelijkse leven, ontdaan van nuances en persoonlijke variaties, altijd dezelfde vorm aanneemt.

Dit perspectief maakt voor mij het belang van samenhang duidelijk. Geen van de archetypen handelt voor zichzelf. Elk archetype heeft zijn specialisme en helpt daarmee de anderen. Ook staan de archetypen in contact met de wereld buiten de mens, met alles wat leeft.

In onze samenleving ontbreekt nu vooral de het archetype van de wildeman. Bij het perspectief yin & yang noem ik vijf archetypen. Ook in die indeling blijkt één van de archetypen weinig voor te komen in onze samenleving: de oermoeder. Ik zie zeker overeenkomsten tussen de wildeman en de oermoeder. Beide zijn het aardse archetypen. Negeren we de natuur, omdat wij mensen toch cultuur hebben?

En ik weet het, alleen praten in de mannelijke vorm is achterhaald. Daarom sta ik open voor hoe de vrouwelijke vorm te benoemen. Maar dat doe ik dan het liefst consequent.

Heilige

– bijbehorende chakra: kruinchakra

– baseert zijn weten op goddelijke inspiratie en wijsheid

– dienen van God en de medemens

– staf: bedelaarsstaf

– element: –

– voorbeeld: monnik

– vervorming: schijnheilige

Magiër

– bijbehorende chakra: derde oog

– baseert zijn weten op kennis en studie

– bewijst wat de heilige al weet

– staat voor visie, inzicht en gedachtekracht

– staf: toverstaf

– element: licht

– moderne vormen: wetenschapper, organisatieadviseur

– vervorming: raadgever die zijn eigen ego streelt

Nar

– bijbehorende chakra: keelchakra

– uit wat er binnenin hem leeft, het komt uit zijn hart

– staat voor communicatie en humor

– staf: kleine staf met een narrenkop bovenop

– element: ruimte

– moderne vorm: cabaretier

– vervorming: intrigant (woorden komen niet uit zijn hart, maar hij smeedt zijn eigen snode plannetjes)

Koning

– bijbehorende chakra: hartchakra

– staat voor actieve liefde vanuit het hart

– creëert orde en harmonie

– belangen van het land zijn de eerste prioriteit

– dienaar van God en leider van het land

– staf: scepter (bol onderaan en kruis bovenaan: aarde en hemel)

– element: lucht

– moderne vormen: directeur, politieke leider

– vervormingen: zieke koning of tiran (ego staat niet in dienst van het hoger zelf)

Krijger

– bijbehorende chakra: zonnevlecht

– staat voor kracht, actie en bewaken van grenzen

– kwaliteiten: doelgerichtheid en doorzettingsvermogen

– kan zijn kracht alleen positief aanwenden, als hij in dienst staat van de koning (het hart)

– staf: lans (symbool van doelgerichtheid)

– element: vuur

– moderne vormen: soldaat, manager

– vervormingen: hij verliest zich in blinde ambities, hij volgt klakkeloos orders op, of hij schuwt juist zijn krijger-energie

Minnaar

– bijbehorende chakra: navelchakra

– staat voor lust, gevoelens en creativiteit

– staf: fluit (betoveren van zijn geliefde)

– element: water

– moderne vormen: kunstenaar, levensgenieter

– vervormingen: niet in contact met gevoel, er juist in verzwelgen of nog een emotionele navelstreng met de moeder hebben in plaats van de geliefde

Wildeman

– bijbehorende chakra: wortelchakra

– staat voor aarding en autoriteit

– is een ziener en een weter

– begrijpt de collectieve psyche

– leidt een man van de hemel (ouderlijk huis) naar de aarde

– leert een man nederigheid en waardering voor het kleine en het onzichtbare, omdat daarin de kracht schuilt

– staf: knuppel of knots (de aardse oerkracht, een fallus-symbool: enerzijds alleen in de wereld kunnen staan en anderzijds onderdeel vormen van een groter geheel)

– element: aarde

– moderne vorm: mentor

– vervorming: mentor die vindt dat zijn manier de juiste en beste manier is